Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Uprzejmie informujemy, że do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęły dwie oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych. Oferty zostały złożone przez:
– Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie z siedzibą w Żabinie – tytuł zadania: ,, Graj-dołek ” (23.02.2016 r.),
– Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” z siedzibą w Gołdapi – tytuł zadania: „II Oblężenie Pięknej Góry” (26.02.2016 r.).
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ulicy Krótka 1, 19-500 Gołdap lub na adres e-mail: promocja@powiatgoldap.pl.

Parafia Rzymskokatolicka pw NNMP w Żabinie

TAS Mazury Garbate

 

 

Comments are closed.