informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Gołdapi

Dyrektor Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Gołdapi informuje, że nastąpi zmiana organizacji pracy poradni w dniach 22 i 31 października 2016 r. tj.: dzień 22.10.2016 r. — sobota — będzie dniem pracy w godzinach 7:30 do 15:30 dzień 31.10.2016 r. — poniedziałek – dzień wolny od pracy.

Comments are closed.