Informacja dotycząca publicznego zbiorowego transportu zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy,
Powiat Gołdapski od kilku lat realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w ramach powiatowych przewozów autobusowych. Jako organizator zadania występujemy do naszych gmin o informację o potrzebach mieszkańców w zakresie uruchomienia linii komunikacyjnej w roku 2024.
Zgodnie z otrzymaną informacją uruchomiliśmy trzy linie autobusowe na trasach:
Linia Gołdap – Skajzgiry przez Rogajny, Żytkiejmy
– Linia Gołdap – Banie Mazurskie przez Grabowo
– Linia Gołdap – Banie Mazurskie przez Wilkasy, Grabowo.
Środki finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki finansowe z Gmin oraz wkład własny powiatu gołdapskiego umożliwiły realizację zadania na rzecz naszych mieszkańców.

Comments are closed.