Informacja

Zarząd Powiatu w Gołdapi podjął Uchwałę Nr 125/2017 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 671/8 o powierzchni 0,2550 ha, 671/10 o powierzchni 0,0541 ha i 671/12 o powierzchni 0,4829 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Comments are closed.