Informacja

Dzień 6 marca jest Dniem Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), które co roku, tego dnia, odbywają się w wybranych placówkach i gabinetach logopedycznych na terenie całej Polski. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi postanowiła włączyć się w tę akcję. Dlatego też dyrektor Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Gołdapi informuje, że nastąpi zmiana organizacji pracy poradni w dniach 18.03.2017 r. i 02.05.2017 r. Dzień 18.03.2017 r. (sobota) będzie dniem pracy w godzinach 7:30 do 15:30, a wtorek 02.05.2017 r. będzie dniem wolnym od pracy.

 

p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej
w Gołdapi

mgr Bożena Chilicka

Comments are closed.