INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Gołdapi podjął Uchwałę Nr 9/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 566/1 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 2013 o pow. 0,0515 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Załączniki

Comments are closed.