I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi dzień 16 czerwca (piątek) 2017r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi, natomiast dnia 3 czerwca (sobota) 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie czynna w godz. 7.30- 15.30.

W związku z powyższym za wszelkie utrudnienia- PRZEPRASZAMY.

Comments are closed.