I Kongresu Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych

Informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, podjęło inicjatywę organizacji I Kongresu Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych.

Kongres odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Inicjatywą tego wydarzenia jest utworzenie federacji stowarzyszeń o profilu kresowym, wspierającej członków w realizacji ich autonomicznej działalności, między innymi służąc pomocą w ubieganiu się o wsparcie finansowe z różnych źródeł, zarówno szczebla centralnego jak i wojewódzkiego. Należy podkreślić, że jako Towarzystwo skupiające ludzi związanych z Wileńszczyzną, jest otwarte na współpracę ze wszystkimi organizacjami kresowymi, kultywującymi tradycje polskich Kresów Wschodnich, zarówno ich północnej jak i południowej części.

Dodatkowo, w trakcie kongresu planowane jest podjęcie inicjatywy o utworzeniu w naszym województwie „Domu Kresowego Warmii i Mazur”, będącego Warmińsko-Mazurskim Centrum Kultury Kresowej, który spełniałby rolę muzeum, przyczyniając się do zachowania dla przyszłych pokoleń kresowej spuścizny. Byłoby to również miejsce animacji działań kulturalnych w współpracy z samorządowymi instytucjami kultury w województwie.

Ponadto zamierzone są wydawnictwa pokongresowe obejmujące referaty sprawozdawcze z działalności wszystkich organizacji kresowych, oraz kalendarz imprez kresowych i patriotycznych na 2018r.

Zainteresowane organizacje proszone są o kontakt mailowy na adres:

kongresorgkresowych@wp.pl lub telefoniczny do organizatorów tego wydarzenia:

Paweł Bielinowicz (koordynator projektu) tel. 696 478 449

Grażyna Klempka (sekretariat Kongresu) tel. 665 257 170

Piotr Bojarski (redaktor wydawnictwa pokongresowego) tel. 604 559 294

Comments are closed.