Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 01.10.–15.10.2018

  1. Remonty cząstkowe technologią grysów i emulsji asfaltowej remonterem z firmy zewnętrznej i własnym sprzętem na drogach powiatowych.
  2. Likwidacja zagrożeń powstałych na drogach powiatowych.
  3. Żwirowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych z profilowaniem i wałowaniem.
  4. Wymiana zniszczonego oznakowania pionowego.
  5. Likwidacja drobnego drzewostanu.
  6. Likwidacja chwastów przy ciągach pieszych i pieszo rowerowych
  7. Ścinka poboczy na drogach powiatowych.
  8. Koszenie zieleńców.
  9. Koszenie poboczy na drogach powiatowych.
  10. Mechaniczne zamiatanie nawierzchni ulic i dróg powiatowych.

 

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.