Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 17.12.–31.12.2018

  1. Remonty cząstkowe technologią masą na zimno
  2. Likwidacja zagrożeń powstałych na drogach powiatowych.
  3. Likwidacja śliskości poprzez użycie środków uszorstniających i soli drogowej.
  4. Odśnieżanie dróg i chodników należących do zimowego utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.