Gruzini odwiedzili powiat gołdapski

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)” w dniu 28.06.2017 r. w powiecie gołdapskim gościli Gruzini.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, które było okazją do omówienia założeń projektu oraz poszczególnych etapów jego realizacji. Następnie delegaci udali się do strefy uzdrowiskowej, gdzie odbywał się wernisaż pod hasłem „Północne światło Mazur”. Goście odwiedzili również Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, w którym zapoznali się z zakresem działalności ośrodka oraz omówili zakres współpracy planowany w projekcie. Pracownicy socjalni z Gori w ramach projektu będą brali udział w warsztatach w ZPE-W.

 Projekt pod nazwą „Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Koszt całkowity projektu to  520 024,00  zł.

Comments are closed.