GraduatON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Więcej informacji: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

Comments are closed.