Goście z Ukrainy

W połowie lipca, na zaproszenie Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, przebywała w powiecie gołdapskim delegacja z Wyżnicy na Ukrainie. Wizyta odbyła się dzięki dofinansowaniu z Programu RITA – projekt „Rejon Wyżnicki: społeczeństwo obywatelskie nie przymyka oczu”.

Goście – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, Wyżnieckiego Parku Narodowego i mediów – mieli możliwość zapoznania się z polskimi dobrymi praktykami w zakresie współpracy społeczeństwa ze służbami ochrony przyrody i samorządami. Wizytę wzbogacił wyjazd na Litwę – do dwóch parków regionalnych – Wisztynieckiego i Metele.

J. Krajewski[Not a valid template]

Comments are closed.