GoldMedica zrealizuje projekt z unijnych funduszy

Ponad 710 000 zł unijnego dofinansowania trafi do gołdapskiego szpitala. Wniosek pn. „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś 13 – Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.2 – Ochrona zdrowia.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych. Gołdapski szpital zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do Działu Fizjoterapii oraz na Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, w tym m.in.: lampa Sollux do światłolecznictwa, aparaty do elektroterapii i laseroterapii, ergospirometr, spirometr diagnostyczny, pompy infuzyjne 1- i 2-strzykawkowe, inhalator ultradźwiękowy, laser wysokoenergetyczny, urządzenie do terapii podciśnieniowej, ergospirometr, bieżnia rehabilitacyjna, system rehabilitacji kardiologicznej, system inhalacji wielostanowiskowych, spirometr diagnostyczny, ssak medyczny, analizator parametrów krytycznych, koncentrator tlenu, wózek transportowo-kąpielowy, materac przeciwodleżynowy.

Ponadto zakupiony zostanie aparat USG, który wykorzystywany będzie w poradniach: kardiologicznej, urazowo-ortopedycznej oraz chirurgicznej.

Koszt całkowity projektu to 884 165 zł, kwota dofinansowania 710 715,60 zł .

Comments are closed.