GoldMedica w Gołdapi informuje

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 24-30 kwietnia 2023 r.:

24.04.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

25.04.2023 r.

w godzinach 1800-2200– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

26.04.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

27.04.2023 r.

w godzinach 1800-2200– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

28.04.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

29.04.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

30.04.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi
25 i 27 kwietnia w godzinach 2200 – 800 będzie dostępna obsługa pielęgniarska,
nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.Comments are closed.