GoldMedica w Gołdapi informuje

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 18-24 grudnia 2023 r.:

18.12.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

19.12.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

20.12.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

21.12.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

22.12.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

23.12.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

24.12.2023 r.

w godzinach 1000-2100 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2100-800 – szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.,

  1. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34)

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi 24 grudnia będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.

Comments are closed.