GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje – aktualizacja

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 3-7 stycznia 2024 r.:

03.01.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

04.01.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

05.01.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

06.01.2024 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

07.01.2024 r.

w godzinach 800-1000– szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34)

w godzinach 1000-2100   – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2100-800 – szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34)

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.

Comments are closed.