Plan pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w GoldMedica Sp. z o.o.

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 17 – 26 lutego 2023 r.:

17.02.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

18.02.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

19.02.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

20.02.2023 r.

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

21.02.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

22.02.2023 r.

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 20)

23.02.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

24.02.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

25.02.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

26.02.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi 20 i 22 lutego w godz. 2200 – 800 będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe
w Gołdapi pracuje całodobowo.

Comments are closed.