Gołdapski szpital otrzyma karetkę

Bardzo dobra wiadomość nadeszła od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wniosek Spółki GoldMedica o sfinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem uzyskał pozytywną opinię Wojewody oraz akceptację i zapewnienie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na łączną kwotę 420 000,00 zł. Kilkuletnie starania w tym zakresie zarówno Zarządu spółki jak i Zarządu Powiatu odniosły oczekiwany skutek. Dziękujemy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu za przychylność i zrozumienie tak ważnej dla naszego powiatu sprawy.

Comments are closed.