Gołdapska straż pożarna otrzymała sprzęt ratowniczy

19 października 2015 roku o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi odbył się uroczysty apel z okazji przekazania do użytkowania nowego sprzętu ratowniczego gołdapskim strażakom. W tym dniu nasza komenda wzbogaciła się o nowy samochód ratownictwa wysokościowego oraz indywidualny sprzęt wysokościowy, natomiast OSP Żabin pozyskała samochód ratowniczo-gaśniczy Star 200. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego, Z-cy Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Mirosława Hołubowicza, Starosty Gołdapskiego Pana Andrzeja Ciołka, Burmistrza Gołdapi Pana Tomasza Luto, V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi Pana Jana Stecia oraz strażaków ochotników z terenu powiatu gołdapskiego.
Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger został zakupiony przez Komendanta Głównego PSP w ramach programu „Zwiększenie skuteczności długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Samochód będzie użytkowany w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap”. Wartość samochodu wraz z kompletnym wyposażeniem to ponad 308 tysięcy złotych. Ponadto dzięki Warmińsko – Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Mirosławowi Ruteckiemu ratownicy wysokościowi z Gołdapi wzbogacili się o sprzęt indywidualny na kwotę 8 tysięcy złotych. W skład otrzymanego sprzętu wchodzą m.in. uprzęże biodrowe, kaski, sprzęt asekuracyjny, karabinki oraz worki na sprzęt.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinie, gmina Banie Mazurskie, użytkowała do tej pory lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin z wysłużoną motopompą pożarniczą. Dlatego poczyniono kroki aby właśnie strażacy ochotnicy z Żabina otrzymali wyremontowany w pełni sprawny samochód ratowniczo – gaśniczy Star 200, który dotychczas pełnił służbę w OSP Dunajek w gminie Gołdap. To kolejny krok po nowej siedzibie OSP do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Żabina jak i okolicznych miejscowości.
Podczas uroczystości zaprezentowano również sprzęt ratowniczy zakupiony przez jednostki OSP z terenu powiatu gołdapskiego ze środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
Miłym akcentem było również wręczenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Leszka Retela prezentu w postaci telewizora LCD gołdapskim strażakom, za co bardzo dziękujemy.

tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis

[Not a valid template]

Comments are closed.