Europejskie Dni Pracodawcy 2018

Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i Publicznymi Służbami Zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi włączając się w tę inicjatywę zorganizował 6 listopada dzień otwarty, na który zaprosił pracodawców z powiatu  gołdapskiego.

W ramach wydarzenia odbyły się indywidualne konsultacje przedsiębiorców z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej. 

Pracownicy Powiatowego Urząd Pracy udzielali informacji o oferowanych przez urząd formach wspierania pracodawców przy zatrudnianiu pracowników oraz podnoszeniu kwalifikacji pracowników i pracodawcy, a także o przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Ponadto wszyscy zainteresowani pracodawcy mogli skorzystać z porady zawodowej w zakresie doboru kandydatów do pracy lub indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników, a także z pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie poszczególnych form wsparcia.

Comments are closed.