Europejskie Dni Dziedzictwa

We wrześniu tego roku, już po raz trzynasty będziemy obchodzić w naszym województwie Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to największy projekt społeczny i edukacyjny poświęcony zabytkom i dziedzictwu kultury, realizowany w Europie od 1985 roku. Za każdym razem imprezie towarzyszy hasło przewodnie, które w tym roku brzmi:
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki
Temat przewodni Dni ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią. Powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego.
Serdecznie zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tegorocznych obchodów, podczas których będzie można zaprezentować najbliższego sobie dziedzictwo na forum regionu, promując w ten sposób własne dokonania. Formuła obchodów jest bardzo różna. Mogą to być warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania związane z tradycją i historią regionu. Impreza musi być tematycznie związana z hasłem przewodnim tegorocznych EDD, udział w wydarzeniach jest nieodpłatny, zaś termin: od 5 września do końca miesiąca.

Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się do tego przedsięwzięcia – organizatorzy proszą o przesłanie propozycji wydarzeń lub kontakt z koordynatorami do 31 maja 2016 r. Propozycje wydarzeń należy przesłać na adres elektroniczny: edd@muzeumgrunwald.pl, podając tytuł i termin projektu – karta zgłoszenia.

Więcej o EDD
Karta zgłoszenia

Comments are closed.