Laureaci powiatowego konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” nagrodzeni

Kolejne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” cieszyły się dużym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży. Konkurs co roku organizuje Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tym roku na etap powiatowy wpłynęło 157 prac, z czego na eliminacje wojewódzkie przesłano łącznie 20 prac ze wszystkich kategorii wiekowych.

W dniu dzisiejszym starosta gołdapski Andrzej Ciołek, komendant powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Krzysztof Giedrojć oraz wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Krzysztof Sztandera wręczyli nagrody laureatom konkursu, a także ich opiekunom.

Zwycięzcami tegorocznych eliminacji w powiecie gołdapskim zostali:

I grupa wiekowa- przedszkola:

I miejsce: Jakub Sosnowski –  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi,

II miejsce: Oskar Tomaszuk – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi,

III miejsce: – Ksawery Ostrowski-Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi,

IV miejsce: Alexander Karwowski- Przedszkole Niepubliczne „ u Kubusia Puchatka”,

V miejsce: Maja Kosińska- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”.

II grupa wiekowa- klasy I-III:

I miejsce: Zuzanna Kempisty – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach,

II miejsce: Wiktor Kowalczuk – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi,

III miejsce: Dawid Goszczyk- Szkoła Podstawowa w Lisach,

IV miejsce: Jakub Dzikowski- Szkoła Podstawowa w Boćwince,

V miejsce: Martyna Pieńkowska – Szkoła Podstawowa w Jabłońskich.

 

III grupa wiekowa- klasy IV-VI:

I miejsce: Mariusz Stachniewicz- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach,

II miejsce: Hanna Kilon- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach,

III miejsce: Kacper Jankowski- Szkoła Podstawowa w Boćwince,

IV miejsce: Zuzanna Kulewicz – Szkoła Podstawowa w Lisach,

V miejsce: Julia Dąbrowska – Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

IV grupa wiekowa- gimnazja:

I miejsce: Agata Sawicka – Gimnazjum w Dubeninkach,

II miejsce: Zuzanna Radzewicz- Gimnazjum w Dubeninkach,

III miejsce: Agata Sawicka – Gimnazjum w Dubeninkach.

VI grupa wiekowa- dorośli:

I miejsce: Małgorzata Klosko – Żytkiejmy,

II miejsce: Małgorzata Klosko – Żytkiejmy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

M.B.

Comments are closed.