EkoWalentynki 2022 w Gołdapi wystartowały

Do tej pory w ekowalentynkowej  akcji wzięło udział ponad 1000 partnerów  w całej Polsce, wśród nich nasza urocza ,świeża Gołdap.    
Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W „EkoWalentynkach”(pierwsza edycja w 2010 r.) uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gołdapi i okolic do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej EkoWalentynki 2022.Lokalnym koordynatorem jest Alina Oleszczuk i Klub Naszej Ziemi Przyjaciele Przyrody działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

Warto wiedzieć jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju. W roku 2020 w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian. Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Europejska Platforma Recyklingu od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie. Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz  ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2022” w Polsce są: REMONDIS

Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE

S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku

Opakowań S.A. – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce

poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

https://www.remondis-electro.pl/

https://www.electro-system.pl/

https://erp-recycling.org/pl-pl/

Pomysłodawca i koordynator akcji #EkoWalentynki w Polsce,

Dominik Dobrowolski , kontakt: dominik@cycling-recycling.eu

#RemondisElectrorecycling #Remondis #ElectroSystem

#EuropejskaPlatformaRecyklingu  #EuropeanRecyclingPlatform

#ElektroŚmieci #ElektroOdpady #ElektroGraty #zsee #weee #zerowaste

#recycling #ochronaśrodowiska #workingforthefuture #zakładprzetwarzania

#edukacja #edukacjaekologiczna #decydujeszpl #Smarti #GreenTeam

#DominikDobrowolski #CyclingRecycling

Zapraszamy na film edukacyjny jak postępować ze zużytymi bateriami? Wystarczy wybrać właściwy pojemnik.

 

Zapraszamy do „Dwójki” (akcja trwa przez cały walentynkowy luty ) oczywiście z zachowaniem bezpiecznego reżimu sanitarnego. Na wszystkich zbieraczy elektrogratów czekają puste pudła na baterie i  niespodzianki .Partnerami EkoWalentynek w naszym mieście są  ekomieszkańcy Gołdapi i okolic, Szkoła Podstawowa nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,Nadleśnictwo Gołdap, Starostwo Powiatowe w Gołdapi ,Urząd Miejski w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi.

-Każda/y z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Gołdapianko,Gołdapianinie przynieś baterie, drobne elektrośmieci
Bądź Eko…

-Niech nasz utwór „Ekologia w rytmie rap ” promuje ekodziałania i zagrzewa do ekowalentynkowej akcji, bardzo odpowiedzialnej ,ważnej wśród wielu Zielonych Dni w Gołdapi 2022.

Koordynatorka akcji – Alina Oleszczuk

Comments are closed.