Dziś odbył zjazd powiatowy OSP

W wydarzeniu uczestniczyła starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska.

Zjazd otworzył prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek, witając przybyłych. Podczas spotkania Zarząd Oddziału podsumował lata swojej działalności. Po udzieleniu ustępującym władzom absolutorium w jawnym głosowaniu, zatwierdzono nowy skład zarządu. Prezesem został wybrany jednogłośnie dotychczasowy prezes Andrzej Ciołek.

Wszystkim druhnom i druhom dziękujemy za gotowość do podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ppoż. lokalnej społeczności.

Comments are closed.