Dzień Kombatanta

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta.
Z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim Kombatantom
za działalność społeczną prowadzoną z dużą energią i poświęceniem.
Doceniamy to, że krzewicie w kolejnych pokoleniach patriotyzm.
Życzymy Wam wszelkiej pomyślności.
Niech zawsze dopisuje Wam zdrowie,
a satysfakcja z podejmowanych działań towarzyszy każdego dnia.
Wszystkiego najlepszego! ?

Marzanna Wardziejewska Starosta Gołdapski
Anna Falińska Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi

Comments are closed.