Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze ds. uzgodnień, zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze ds. uzgodnień, zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi

 

Informacja o naborach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (https://zdp-goldap.bip.gov.pl/) w zakładce Praca. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 09 89.

Gołdap 13 lipca 2018 r.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

Leszek Kowalewski

Comments are closed.