Drużyna z Żytkiejm laureatem konkursu „Poznajemy Parki”

W dniu 12.01.2023 roku w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach został przeprowadzony etap parkowy XXII edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Poznajemy parki krajobrazowe Polski” przebiegającego w tym roku pod hasłem „Ptaki parków krajobrazowych” . Celem konkursu było wybranie drużyny, która będzie reprezentować Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej na etapie wojewódzkim konkursu.


Do etapu parkowego przystąpiło sześć trzyosobowych drużyn (18 uczniów z klas VI-VIII SP) z sześciu szkół podstawowych powiatu gołdapskiego wyłonionych w czasie wcześniejszych eliminacji szkolnych. Uczniowie rozwiązywali indywidualnie test ze znajomości tematu przewodniego konkursu oraz ze znajomości parków krajobrazowych województwa. O wyniku drużyny decydowała suma punktów zdobytych przez tworzących ją uczniów.


I miejsce i awans do etapu wojewódzkiego zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach pod opieką p. Anny Krygier w składzie: Konstanty Mazur, Oliwia Kozłowska, Aleksandra Miazek. Gratulujemy! Zwycięska drużyna w kwietniu br. pojedzie na finał wojewódzki do Welskiego Parku Krajobrazowego, gdzie będzie rywalizować z pozostałymi reprezentacjami parków krajobrazowych Warmii i Mazur o wejście do finału ogólnopolskiego.


Pozostałe miejsca na etapie parkowym zajęły:


II miejsce:  drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi pod opieką p. Danuty Boguskiej

III miejsca ex aequo: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi pod opieką p. Małgorzaty Wojciechowskiej – Gutowskiej oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach pod opieką p. Beaty Staśkiewicz;

IV miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi pod opieką p. Marty Dębowskiej;

V miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Boćwince pod opieką p. Beaty Zajkowskiej;

 Najwyższe wyniki indywidualne:


I miejsca ex aequo: Konstanty Mazur (SP Żytkiejmy) i Anna Wądołowska (SP nr 1 Gołdap);

II miejsca ex aequo: Maria Struh (SP nr 2 w Gołdapi) i Aleksandra Miazek (SP Żytkiejmy);

 Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.


Dziękujemy wszystkim za udział, uczestnikom za chęć poszerzania wiedzy przyrodniczej, a nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

 

(pkpr)

 

 

Comments are closed.