Dostęp do opieki medycznej w czasie pandemii

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował listę podmiotów, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznych, w tym listę gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych, które realizują świadczenia.
Listy opublikowane zostały na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Funduszu i są na bieżąco aktualizowane. Poniżej link do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z danymi placówek medycznych:

http://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/dostep-do-opieki-medycznej-w-regionie-w-stanie-epidemii/

Comments are closed.