Dołącz do pierwszej w Polsce sieci Kół Gospodyń Wiejskich

Projekt MOCna SIEĆ

Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Dla KGW, które przyłączą się do sieci przygotowaliśmy cykl edukacyjny, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne, pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych, animacje.

Plakat z zaproszeniem do Koła Gospodyń Wiejskich.

Szczegóły na stronie: https://mocnasiec.terazmy.org/

Comments are closed.