Dofinansowanie PFRON na zakup mikrobusu

Kolejne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafią do powiatu gołdapskiego. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi zakupi mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt pn. „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły. Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na wniosek złożony przez Powiat Gołdapski przeznaczył na powyższe działanie 117 500,00 zł.

Comments are closed.