Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Przysługuje również po otwarciu żłobka.

Do 14 czerwca wydłużony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ważna informacja – zasiłek przysługiwał będzie również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia np. żłobka nie zdecydują się posłać dziecka do placówki.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-przysluguje-rowniez-po-otwarciu-zlobka

Comments are closed.