Dobre wiadomości z Olsztyna

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek, jako zastępca członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) uczestniczył 30 lipca 2015 r. w drugim posiedzeniu Komitetu, podczas którego zatwierdzono kryteria wyboru projektów związanych z infrastrukturą drogową i walką z bezrobociem. Komitet Monitorujący przyjął również Strategię komunikacji RPO WiM 2014-2020, w której określony został sposób prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z RPO.

Istotnym, z punktu widzenia mieszkańców powiatu gołdapskiego, jest fakt uwzględnienia w wykazie inwestycji pozakonkursowych budowy drogi Gołdap-Żytkiejmy (planowany termin złożenia wniosku: 2017 rok, realizacja: 2018-2020, przewidywany koszt budowy 38 km drogi to 96 mln zł). Należy podkreślić, iż o budowę tej drogi zabiegały od lat władze samorządu  województwa, powiatu i gminy: ówczesny wicemarszałek Jarosław Słoma oraz były burmistrz Gołdapi Marek Miros, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski i starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Dzięki ich staraniom inwestycja znalazła zrozumienie i poparcie w województwie.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl .

komitet monitorujący

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

How to Remove Sleep Wrinkles in the Face
Kostenlos Pornos von Two long tunics reached to the wearer’s heels

Tory Burch Is The Most Fashionable Brand Among Young People
Kostenlose XXX mass produced fabrics in chestnut

Getting a Fast Money Loan for Your Very New Business
Kostenlose Porno They clock in at over 10

An Affordable Way To Accessorize
Einfachporno.com If you want to have a modern muumuu

Haute Couture Spring 2013 Photos
Porno The on site spa offers massage

A Buy at a Bargain Basement Price CHS
www.Einfachporno.com Cool the tomato salsa before assembling

12 IPOs Set to Debut This Week
EINFACHPORNO.COM While Egyptian culture has maintained some of its traditional staples

Monterey Park Golf Course Hotels
www.einfachporno.com dense mountaineering back pack concerning

Comments are closed.