Dendro-rymy nagrodzone

Z okazji Święta Drzewa Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zorganizował konkurs poetycki „Dendro-rymy”, do którego zaprosił uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu gołdapskiego. Na konkurs wpłynęły zarówno wiersze radosne, jak i melancholijne, rymowane i pisane prozą. Wszystkim autorom należą się słowa uznania za talent poetycki i ukazanie w wierszach piękna naszych drzew.
Lista laureatów konkursu oraz najciekawsze utwory zostały opublikowane na stronie internetowej Parku pod linkiem:
parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-dendro-rymy_nagrodzone_.html
Zapraszamy do lektury!
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

(pkpr)

Rysunek przedstawia drzewo z siedzącymi na gałęziach ptakami i napisami Parka Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz Dendro-Rymy.

Comments are closed.