Chwała Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym!

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypadający 1 marca, poświęcony jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była Niepodległość Ojczyzny zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. W Gołdapi oddano hołd Niezłomnym poprzez zorganizowanie dwudniowych Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”.
29 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi zgromadziło się wielu gości : samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz gołdapscy harcerze i kombatanci. O Żołnierzach Niezłomnych opowiedzieli: dr Waldemar Brenda – naczelnik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej oraz Danuta i Zbigniew Kaszlejowie z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda serdecznie przywitała gości i podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Gołdapi.
Naczelnik IPN przedstawił poruszającą historię Żołnierza Niezłomnego ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Z kolei państwo Kaszlej opowiedzieli o tzw. Obławie Augustowskiej.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pod kierownictwem Marka Milewskiego przygotowali montaż słowno-muzyczny. Nie zabrakło wzruszających pieśni i wierszy chwytających za serce, m.in.: Biały Krzyż, Deszcz, jesienny deszcz, Hej chłopcy, bagnet na broń! Elegia o chłopcu polskim…, Ballada o rotmistrzu Pileckim, Czerwona zaraza.
Z kolei uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi pod kierunkiem Joanny Poniatowskiej oraz Piotra Bartoszuka przygotowali filmową inscenizację przesłuchania i morderstwa “Wyklętej” Danuty Siedzikówny ps. Inka.
Drugiego dnia obchodów delegacje samorządowców, kombatantów, służb mundurowych, szkół, przedstawicieli szkół i harcerzy oraz rodziny Żołnierzy Niezłomnych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Gołdapi. Zanim to nastąpiło starosta gołdapski Andrzej Ciołek podziękował przybyłym i przypominał, że Święto zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego. Wicestarosta Grażyna Barbara Senda odczytała nazwiska Niezłomnych poległych na naszych terenach. Mjr Grzegorz Łapiński odczytał Apel Pamięci, po czym żołnierze oddali salwę honorową. Oprawę muzyczną zapewnił Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Gołdapi.
Patronat Narodowy nad tegorocznymi obchodami ku czci Żołnierzy Niezłomnych w całym kraju objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorzy Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” – Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi Grzegorz Klimaszewski dziękują wszystkim, którzy okazali pomoc przy organizacji obchodów: harcerzom, Zespołowi Szkół Zawodowych w Gołdapi, doktorowi Waldemarowi Brendzie, Danucie i Zbigniewowi Kaszlejom, Domowi Kultury, Państwowej Szkole Muzycznej w Gołdapi, 15. Gołdapskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu.

[Not a valid template]

Comments are closed.