Mistrzowskie powiaty wyróżnione

10 kwietnia br. podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 w kategorii powiaty. Dla przypomnienia,...

Sesja z udziałem marszałka

Z udziałem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odbyła się ostatnia (29.03.2018) sesja Rady Powiatu. Sesja miała bardzo uroczysty charakter. Na wniosek starosty gołdapsk...

Spotkanie dotyczące RPO WiM 2014-2020

29 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się spotkanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Marszałek województwa warmi...

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji

Gołdapska jednostka Policji pożegnała swojego dotychczasowego Komendanta Powiatowego insp. Roberta Marciniaka. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi będzie teraz pełnić dotychczasowy I Z...

III Targi Pracy i Edukacji

20 marca 2018 roku z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w Hali Sportowo-Widowiskowej Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Gołdapi odbyły się III Targi Pracy i Edukacji, nad którymi honorowy ...