komitet monitorujący

Dobre wiadomości z Olsztyna

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek, jako zastępca członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) uczestniczył 30 ...
u marszałka

Spotkanie z marszałkiem województwa

30 lipca 2015 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz z sekretarzem powiatu Markiem Mirosem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Andrzejem Pianką spotkali się w Olsztynie z marszałkiem wojewó...
wicemarszałek u starosty

Wicemarszałek gościem starosty

22 lipca 2015r. gościła w Gołdapi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która wzięła udział w obchodach 40-lecia OSiRu oraz spotkała się ze starostą gołdapskim Andrzej...