Święto chleba w Kozakach

22 sierpnia 2015 r. po raz piąty w Kozakach odbył się festyn rodzinny pn. „Święto chleba”. Rozpoczęła go msza św. w tamtejszej kaplicy. Później, na boisku przy świetlicy wiejskiej miały miejsce gry, ...

Wakacje w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

”Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżebne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni?” (Jonathan Carrol) „Zaczyna się zwyczajnie…”. Wiele zdarzeń zaczyna się zwy...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont...
1 września

1 września usłyszymy syreny alarmowe

Świtem 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wzięło w nim udział 61 państw i ponad 110 milionów żołnierzy. Sześcioletnia wojna pochł...