s

Spotkanie z marszałkiem Senatu

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz wicestarosta Grażyna Barbara Senda uczestniczyli 31 marca 2016 r. w Ełku w spotkaniu z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławem Karczewskim. Pod...

XLI (41) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLI (41) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 1130 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.   Otwarcie obrad, stwierdz...

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Gołdapi Uchwałami Nr: 71/2016 i 72/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, przeznaczył do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Gołdapskiego, ...