XXIII (23) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXIII (23) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku o godz. 15.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1,  sala nr 2.   Porządek obra...
w

Dzień Kobiet w sołeckiej świetlicy

Panie z sołectwa Kozaki z okazji Dnia Kobiet spotkały się 19 marca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Kozakach. Na zaproszenie pań w spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który złoży...

XXXIX (39) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXIX (39) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 22 marca 2015 roku o godz. 830 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.   Otwarcie obrad, stwierd...
ko

Kondolencje

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Beacie i Dariuszowi Jurewiczom z powodu śmierci Córeczki składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa oraz Leszek Retel Przewodni...