27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Gmin powiatu gołdapskiego oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjny...

Tarcza antykryzysowa w powiecie gołdapskim

Informacja na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorcom przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega...