Dzień Drogowca i Transportowca

26 kwietnia obchodzimy Dzień Drogowca i Transportowca. Przedstawicielom obu tych grup zawodowych, a w sposób szczególny pracownikom i kierownictwu Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi składamy najlepsz...

Podziel się historią

Zapraszamy do włączenia się w akcję Muzeum Historii Polski #MojaPamiątka, zainaugurowaną przez premiera Mateusz Morawiecki. Poszukajcie rodzinnych fotografii, zachęćcie seniorów do udziału,...

Nawadnianie w gospodarstwie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało pakiet wspierający proces naboru wniosków o przyznanie pomocy obszarze nawadniania w gospodarstwie. W pierwszej kolejności PGW Wody Polskie prze...