Zapraszamy do udziału w konkursach

Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło na terenie powiatu gołdapskiego realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, w ramach rządo...

Wojskowa Straż Pożarna włączona do KSRG

Dziś o godzinie 9:00 na terenie koszar JW 4808 odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia decyzji wstąpienia Wojskowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Uroczystego przeka...