Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Uprzejmie informujemy, że do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęły dwie oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historycz...