Całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

Przypominamy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego pod numerem telefonu 800 165 320 funkcjonuje  bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Ponadto zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.uw.olsztyn.pl w zakładce Polityka Społeczna —> Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej oraz w zakładce Pomoc Bezdomnym.

Comments are closed.