Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli w-f, trenerów, instruktorów sportu

W imieniu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz swoim zapraszam na dwa bezpłatne warsztaty, które kierowane są do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich szczebli edukacyjnych, instruktorów sportu, trenerów i innych osób zainteresowanych problematyką.

Szkolenie odbędzie się 17.05.2016 r., w godz. 11.30 – 14.30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, ul. Ks. Popiełuszki 2 w Gołdapi:

– warsztat 1 – wykład z prezentacją multimedialną – dr Michał Boraczyński.
Tytuł: Model okresów sensytywnych w rozwoju motorycznym dzieci i młodzieży

– warsztat 2- dr Jadwiga Cyganiuk – warsztaty ćwiczeniowe.

Tytuł: Nauczyciel wobec zjawiska niećwiczenia uczniów – ,,Identyfikacja barier i stworzenie możliwości czynnego udziału uczniów w lekcji wychowania fizycznego”.

Zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionych warsztatach zapraszam do zadeklarowania uczestnictwa do Anny Podciborskiej do 11.05.2016 r.,
tel. (87) 615 44 07, e-mail turystyka.sport@powiatgoldap.pl.

Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

 

 

Comments are closed.