Bezpłatne szkolenie online dla członków Koła Gospodyń Wiejskich

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bezpłatne szkolenie skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich.

O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Kwestionariusz rekrutacyjny dla chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Comments are closed.