Bezpłatne szkolenie „Księgowość w organizacji pozarządowej” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego na bezpłatne szkolenie w formie  on-line pn. „Księgowość w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się 23 marca 2022r. (środa) w godz. 13.00-19.30.

Szkolenie poprowadzi pani Kinga Wołotkiewicz – od 2004 roku związana ze sferą pozarządową, absolwentka XV Szkoły STOP, praktyk w zakresie całokształtu obszaru finansów w NGO oraz poszczególnych działań.

Realizuje, monitoruje, rozlicza projekty lokalne, rządowe i europejskie.

Poza codzienną pracą wspiera osoby z NGO we właściwym prowadzeniu finansów. Sporządza i analizuje roczne sprawozdania finansowe.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: doradca@mazurylgr.pl

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:

Biuro Projektu:

Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo, tel. +48

513 568 011;

e-mail: doradca@mazurylgr.pl

oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE"
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 728 821 575; www.mazurylgr.pl
PROGRAM SZKOLENIA
Tytuł szkolenia
KSIĘGOWOŚĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Trener
Kinga Wołotkiewicz
Data i miejsce
23 marca 2022 roku
Szkolenie online
Godzina
I DZIEŃ
12.45 – 13.00
Rejestracja
13.00 - 14.30
Podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji pozarządowej
pod względem formalno-rachunkowym.
14.30 - 16.00
Księgowość pełna czy na zasadach uproszczonych, co wybrać?
16.00-16.30
Przerwa
16.30 - 18.00
Z czego organizacja czerpie korzyści finansowe i jaki ma to wpływ na
zarządzanie finansami w organizacji
18.00-19.30
Sprawozdawczość organizacji pozarządowej.
KOMITET
DO SPRAW
NOWE
POŻYTKU
FIO
PUBLICZNEGO
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030

Comments are closed.