Bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, uprzejmie informuję, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w okresie od
1 listopada br. do 31 marca 2017r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Ponadto zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl .

Comments are closed.