Bezpieczeństwo przede wszystkim

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz uczniów i wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi 22 maja br. Starosta Gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska przekazała placówce niezbędne środki ochrony osobistej, które pomogą zapewnić personelowi odpowiednią opiekę podczas pobytu dziecka w szkole.

Decyzją rządu, w maju samorządy mogą uruchamiać żłobki, przedszkola, zajęcia specjalistyczne, edukację wczesnoszkolną i konsultacje dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych. Wznowienie pracy szkół odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz resortu edukacji. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi przygotował wszelkie procedury pod kątem sanitarno-higienicznym, by zapewnić bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Przekazane przez organ prowadzący środki ochrony osobistej wzmocnią reżim sanitarny. Cieszymy się z powrotu podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi i życzymy wiele radości ze wspólnych spotkań.

Comments are closed.