Będzie remont mostu przed miejscowością Rożyńsk Mały

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska podpisała dziś umowę na remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały.

Koszt inwestycji to 149 989,72 zł. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis.

Zakres prac obejmuje wykonanie nowego pokładu drewnianego na moście wraz z niezbędnymi dojazdami, oczyszczenie schodów skarpowych z roślinności i gruntu, balustrad, poręczy a następnie zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym.

Planowany termin zakończenia inwestycji wyznaczono do końca października br.

Comments are closed.