APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ!

WAŻNY KOMUNIAT   W najbliższy weekend prognozuje się wystąpienie gwałtownych zdarzeń pogodowych na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.   Apelujemy do zarządców budynków o zabezpieczen...
grafika

GoldMedica informuje

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że w dniach:   13 lutego 2023 r. od godziny 22:00 do 14 lutego 2023 do godziny 08:00 14 lutego 2023 r. od godziny 22:00 do 15 lutego 2023 do godziny 08:00 1...

Rozpoczynamy realizację kolejnego ważnego projektu

 Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska podpisała umowę na zadanie pn.: ,,Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N’’, na które Powiat Gołdapski otrzymał dofinanso...
grafika

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że w dniu: 25 stycznia 2023 r. od godziny 18:00 do dnia 26 stycznia 2023 r. do godziny 08:00 zastępstwo w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej pełnić będz...

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, wszystkim lokalnym mediom oraz dziennikarzom składamy najserdeczniejsze życzenia: nieskończonej ilości pomysłów, życzliwych rozmówców, udanych wywi...